FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Povedomie národné

povedomie národné

- vedomý pocit spolupatričnosti príslušníkov národa. Nadnesené národné povedomie môže vyústiť do nacionalizmu , prípadne agresívneho šovinizmu ( L715; 472).