FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Používateľ

používateľ = užívateľ
používateľ (FT)

- kto niečo používa , napr. používateľ spisovného jazyka, používateľ katalógu, používateľ FILITU atď.

V informatike: osoba alebo skupina ľudí, ktorá na riešenie svojich úloh používa zariadenie na spracovanie dát a je s ním v bezprostrednom styku (napríklad cez terminál) ( L426;298).

-------------
používateľ>