FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Používanie jazyka

používanie jazyka

- súbor procesov, v ktorom dominujú procesy produkcie reči ( hovorenie, písanie, tj. j. vytváranie hovorených a písaných textov v prirodzenom jazyku) a jej recepcie (počúvanie, čítanie, porozumenie počutému alebo čítanému textu) ( L461;7).