FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Posun individuálny

posun individuálny

- prejav individuálnych sklonov prekladateľa, určitej prekladateľskej metódy, stereotypnosť prekladateľských riešení a uplatňovanie tvorivého subjektu. Individuálny posun je vedomým posunom, ktorý vyplýva z idiolektu prekladateľa, zo systému jeho prekladateľských riešení a metódy, z náhľadu a ponímania originálneho diela a v nemalej miere z prekladateľskej skúsenosti a praxe. Ako systém odchýlok od originálu je prejavom prekladateľskej poetiky.

Rozsah a intenzitu individuálneho posunu spôsobuje nadbiehanie prekladateľa čitateľom v mikroštruktúre textu a v makroštruktúre textu ( L394; 198).