FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Postulát významový

postulát významový

- vyjadrenie vz»ahu medzi významami mimologických termínov jazyka a
prostriedok vyčleňovania sém (