FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Postmoderna (toynbee, a.)

postmoderna ( Toynbee, A.)

- súčasná fáza západnej kultúry, ktorá začala roku 1875 a ktorej charakteristickým znakom je prechod politiky od národnoštátneho myslenia ku globálnej interakcii ( L987;24).