FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poąkodený

poąkodený

- osoba, ktorej vznikla ujma na zdraví, cti alebo majetku úmyselným konaním, nedbanlivos»ou, opomenutím alebo zdrľaním sa konania inej osoby.