FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poručníctvo

poručníctvo

- tutela - inštitucia rímskeho práva, ktorou sa zabezpečovala starostlivosť a ochrana nedospelým (impuberes) a ženám (mulieres) ( L508;159).