FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porucha tangenciálna

porucha tangenciálna

- tektonická porucha, výsledok tangenciálnych síl pôsobiacich kolmo na smer gravitácie, približne vodorovne so zemským povrchom. Súvisia s horizontálnymi pohybmi zemskej kôry. Tangenciálne sily sa prejavujú v tlaku alebo v ťahu. Tlakom sa priestor zmenšuje, ťahom zväčšuje. Uplatňujú sa najmä pri vzniku pásmových pohorí, príkrovov, prešmykov a vrás (alpinotypné vrásnenie). Opak: radiálne poruchy ( L206;615).