FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Port-royal

Port-Royal

- ženský kláštor pri Paríži , ktorý bol v 17. stor. centrom jansenizmu. Žil tu a pracoval Pascal. Pre vyučovanie v kláštore sa zostavovali učebnice rozličného druhu, známa bola predovšetkým učebnica logiky od Arnaulda a Nicola (tzv. portroyalská logika ), napísaná v duchu karteziánskeho racionalizmu.

Na rozkaz Ľudovíta XIV., ktorý v boji proti jansenistom podporoval jezuitov, bol kláštor r. 1712 vypálený.