FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porozumenie reči

porozumenie reči

- vybavenie si počúvajúcim tej istej myšlienky, ktorú mal hovoriaci, pri vnímaní radu zvukov vyjadrujích myšlienkový obsah hovoriaceho ( L496;9).

-------------------
porozumenie reči>