FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porovnávanie

porovnávanie

- komparácia - jedna zo základných myšlienkových operácií, napríklad porovnávanie čísiel.