FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porovnanie

porovnanie

- konfrontácia objektov, ktorej cieľom je zistiť, v čom sa dané objekty zhodujú alebo odlišujú. Je veľmi dôležitým predpokladom zovšeobecnenia. Má veľkú úlohu v úsudkoch podľa analógie. Súdy, ktoré vyjadrujú výsledok porovnania, pomáhajú odhaliť obsah pojmov porovnávaných objektov; v tomto zmysle porovnanie vystupuje ako metóda, ktorá dopĺňa a niekedy nahrádza definíciu ( L53;386).

-------------
porovnanie>