FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poradenstvo výchovné

poradenstvo výchovné

- poradenstvo zamerané na služby súvisiace s riešením problémov vo výchove, vzdelávaní, medziľudských vzťahoch.