FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poplatník

poplatník

- právnická osoba alebo fyzická osoba podliehajúca daniam podľa príslušných daňových predpisov; označuje sa ako daňový subjekt.

Fyzická osoba, ktorej príjmy podliehajú dani z príjmov obyvateľstva, označuje sa niekedy ako daňovník ( L216;190).