FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Polykarpos

Polykarpos zo Smyrny (+ 154)

- apoątoský otec; zomrel vo vysokom veku mučeníckou smr»ou upálením: správu o nej podáva spisok Martyrium Polycarpi (Polykarpovo mučeníctvo). Polykarp usporiadal zbierku Ignatiových listov. V kres»anskom písomníctve začína Umučenie Polykarpovo nový literárny druh, akty mučenícke.