FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Polyfónia

polyfónia

- v hudbe: viachlas, mnohohlas s melodickou a rytmickou samostatnos»ou jednotlivych hlasov vedených podµa pravidiel kontrapunktu; opak: homofónia ( L715;564).