FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Politika (vajda, j.)

politika ( Vajda, J.)

- spolu s morálkou (218) a právom (218) regulátor správania sa µudí. Politika reguluje vz»ahy medzi sociálnymi skupinami z aspektu moci, podriadenosti či nadriadenosti jednej skupiny voči druhej ( L660;15).