FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Politika kultúrna

politika kultúrna

- súhrn zásad, cieľov, úloh a krokov štátu, miest, obci, cirkvi, odborov,
politickych strán, spoločenských tried, medzinárodných inštitúcií ( UNESCO), týkajúcich sa plánovitej starostlivosti o kultúru, jej podpory a novej tvorby ( L1305;146).