FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Politika hospodárska neoliberalizmu

politika hospodárska neoliberalizmu

- na rozdiel od klasickej liberalistickej hospodárskej politiky predpokladá určitý stupeň ovplyvňovania hospodárstva štátnymi zásahmi, ale len do tej miery, aby vytvárali lepšie podmienky na pôsobenie trhového mechanizmu.

Najvýraznejšie sa presadzovala najmä v Spolkovej republike Nemecko, kde sa uplatnili zásady sociálneho trhového hospodárstva. Neoliberalistická hospodárska politika sa presadzovala aj v ďalších krajinách západnej Európy a v súčasnom období sa ju snažia uplatňovať aj bývalé socialistické krajiny, ktoré prechádzajú z administratívno-direktívneho hospodárstva na trhové hospo- dárstvo, resp. zmiešané hospodárstvo ( L216;123).