FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Politika hospodárska liberalizmu

politika hospodárska liberalizmu

- hospodárska politika, ktorá presadzuje zásady hospodárskej slobody, čiže voľnej súťaže, slobodného súkromného podnikania, minimálnych zásahov štátu do ekonomiky, slobodného pohybu tovaru a kapitálu, voľnej tvorby cien, voľného vnútroného i zahraničného obchodu a i. Tieto zásady stručne vyjadruje výraz: laissez faire - laissez passer (približne: nechajte veciam voľný priebeh). Zasady liberalistickej hospodárskej politiky sa nikdy nepodarilo dôsledne naplniť v reálnom hospodárskom živote. Najviac sa k nim priblížilo Anglicko a Francúzsko asi v polovici 19. storočia.
Po druhej svetovej vojne sa presadzujú zásady hospodárskej slobody v modifikovanej podobe hospodárskej politiky neoliberalizmu ( L216;123).