FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Politik

politik

- kto sa zapodieva politikou (pozri: zoznam politikov).