FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojmy disjunktné

pojmy disjunktné

- pojmy, pri ktorých triedy, výsledkom poznania ktorých sú tieto pojmy, neob- sahujú nijaký spoločný prvok. Symbolicky: ż (đ| x) [xîK /\ xîK ].
1 2

Pojem a jeho negácia sú vždy disjunktné, pretože niet indivídua, ktoré by zároveň malo i nemalo v tom istom ohľade určitý znak.