FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojmový

pojmový

- vzťahujúci sa na pojem, prináležiaci pojmu; myšlienkový, racionálny; opak: zmyslový, emocionálny.