FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem všeobecný

pojem všeobecný

- pojem, ktorý je výsledkom poznania triedy, vzťahuje sa na všetky prvky danej triedy. Všeobecným pojmami sú napr. všetky druhové pojmy a rodové pojmy.