FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem (racionalizmus)

pojem ( racionalizmus)

- produkt rozumu vytvorený nezávisle od akýchkoµvek empirických poznatkov ( L719;225).