FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem množiny

pojem množiny

- jeden zo základných pojmov matematiky. Pojem množiny je dôležitý o. i. pre pochopenie pojmu matematickej štruktúry. Pojem množiny a množina sú odlišné entity.