FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem fyzikálny

pojem fyzikálny

- vedecký pojem, ktorý sa vz»ahuje k predmetu fyziky a je výsledkom fyzikálneho poznávania (cf. L321;11).