FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem (aristoteles)

pojem ( Aristoteles)

- sa nevzťahuje na niečo jednotlivé, ale na to, čo je spoločné mnohým jednotlivinám. Napríklad pojem koňa abstrahuje od všetkého toho, čo odlišuje jednotlivého koňa od všetkých ostatných; pojem sa týka druhu, ku ktorému patrí určité indivíduum, ale nie samého indivídua ( L574;247-248).