FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pojem - druhy/príklady

pojem - druhy/príklady

pojem abstraktný
pojem algoritmu
pojem bytia
pojem dispozičný
pojem druhový
pojem filozofický
pojem filozofie
pojem fyzikálny
pojem jedinečný
pojem kategórie
pojem korelatívny
pojem množiny
pojem objektu
pojem primitívny
pojem rodový
pojem subjektu
pojem umový
pojem vedecký
pojem všeobecný

pojmy disjunktné