FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poisťovňa

poisťovňa

- právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú činnosť a investičnú činnosť (podnikanie na finančnom trhu, prípadne inú podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk v prospech poistených).

Poisťovne vytvárajú poistné fondy:

základný rezervný fond
fond zábrany škôd
fond rezerv poistného
devizový rezervný fond

Poisťovňa môže mať podobu

štátneho podniku, a. s.
poisťovacieho spolku.

------------
poisťovňa>