FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poistenie majetku

poistenie majetku

- jedno z poistných odvetví, z ktorého poisťovňa v zmysle dohodnutých poistných podmienok poskytne poistnú náhradu za škodu utrpenú na poistenom majetku (živelné udalosti, odcudzenie, vlámanie, dopravné nehody a i.).