FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poincaré, h.

Poincaré, Henri (29. 4. 1854 Nancy - 17. 7. 1912 Paríž) Kód: 593

- francúzsky matematik a filozof, zakladateľ konvencionalizmu, člen Parížskej akadémie vied; roku 1905 dospel súčasne s Einsteinom k základným pojmom špeciálnej teórie relativity. Poincaré je významným predstaviteľom kritiky vedy ako sebauvedomenia postupov vedy: zaujímala ho predovšetkým otázka pôvodu základných vedeckých presvedčení.

Zákony vedy sú dohody (konvencie), ktoré majú slúžiť na čo najvhodnejšie a užitočné opisovanie príslušných javov. Fakty sú hranice slobodných konvencií.

---------------
Poincaré, H.>