FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohybový

pohybový

- umožňujúci pohyb; využívajúci pohyb ( L209;175)