FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohyb telesa

pohyb telesa

- zmena polohy telesa vzhµadom na určitý pevný bod. Pohyb telesa je predmetom skúmania mechaniky.