FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohyb chemický

pohyb chemický

- forma pohybu anorganickej hmoty - pohyb a zmena atómov a molekúl, tepelné procesy, zmena skupenstva.