FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohľadávka

pohľadávka

- nárok veriteľa ( právnickej osoby alebo fyzickej osoby) na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka.