FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poetika mýtu

poetika mýtu

- výskum mýtu z hľadiska predhistórie literatúry; poetika mýtu skúma pretváranie všeobecných predstáv do zmyslovo konkrétnych foriem v mýte, čiže obraznosť, ktorá je špecifická pre mýtus a ktorú neskôr od mýtu prevzalo aj umenie ( L