FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poetika (jakobson, r.)

poetika ( Jakobson, R.)

- disciplína, ktorej predmetom je differentia specifica slovesného umenia v pomere k ostatným umeniam a k ostatným druhom slovesnej činnosti; poetika je súčasť lingvistiky (102) ( L153;218-219).