FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poetika

poetika

- 1. časť teórie literatúry, náuka o výstavbe literárneho diela a o jej vývoji; 2. súhrn umeleckých princípov charakterizujúcich individuálny štýl alebo štýl literárneho smeru (napr. poetika Nezvalova, poetika symbolistická atď.) ( L42;903).

----------
poetika>