FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poeticko-noematický

poeticko-noematický

- spočívajúci v nerozlučnom spojení myšlienky a poetickej formy predsokratovských textov tak, že forma neozdobuje myšlienku, ale ju utvára. Výraz 'poeticko-noematický' sa v tomto zmysle používa v heideggerovskej línii ( L719;224).