FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podstata - entity kontextu

podstata - entity kontextu

atribút

jav

kvalita

nevyhnutnosť

vec
vlastnosť

zákon