FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podstata - druhy/príklady

podstata - druhy/príklady

božskosť

podstata bytia človeka
podstata človeka
podstata druhá
podstata kultúrnosti
podstata prvá