FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pôdorysňa

pôdorysňa

- priemetňa pri premietaní na dve priemetne, ktorá sa spravidla znázorňuje vo vodrovnej polohe.