FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podnikanie inovačné

podnikanie inovačné

- podnikanie založené na inovácii technológií - podnikanie, pri ktorom vyrobky alebo služby závisia do veľkej miery od aplikácie vedeckých alebo technologických postupov a zručnosti. Môže ísť o aplikáciu najmodernejšej technológie, ktorej vysledkom je úplne nový výrobok resp. nové služby, alebo o aplikáciu už existujúcej technológie inovovaným spôsobom.

Podstatou inovačného podnikania je aplikácia výsledkov výskumu a technologických poznatkov na trhové vyrobky a služby. Inovácie je nevyhnutná, ale rozhodujúcimi faktormi pre podnikateľský úspech sú existencia trhu a kvalita manažmentu ( L964;18-20).