FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podmnožina množiny b

podmnožina množiny B = časť množiny B

- množina A, ktorej každý prvok je aj prvkom množiny B; označenie: A ( B
~
(čítaj: A je podmnožina množiny B) alebo B ) A (čítaj: B je nadmnožina
~
množiny A) ( L966;7).