FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podmienka skúsenosti

podmienka skúsenosti

- okolnosť, ktorá je nevytnutná pre vznik alebo existenciu skúsenosti, nie vásk úplne rozhodujúca ( L719;224).