FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podmienka možnosti (kant, i.)

podmienka možnosti ( Kant, I.)

- (transcendentálna) podmienka, ktorá muší byť splnená, aby vôbec mohlo dôjsť ku skúsenosti nejakého predmetu (t. j. aj k získaniu prírodovedného poznatku). Podmienkou možnosti skúsenosti predmetu alebo prírodovedného poznania sú: nazeracie formy času a priestoru a kategórie (kategória substancie, kategória príčiny, kategória účinku atď.).