FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podmienka (logika)

podmienka ( logika)

- výpoveď, od ktorej závisí iná výpoveď takým spôsobom, že ak A je pravdivé (alebo nepravdivé), tak aj B je také isté. Najmä v tomto zmysle sa používajú výrazy 'podmienka nevyhnutna' (ak má platiť B, musí platiť A) a 'podmienka dostatočná' (pre platnosť B stačí, aby platilo A) ( L719;224).