FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Počvenníctvo

počvenníctvo

- prúd ruského spoločenského myslenia 60. rokov 19. stor. presadzujúci organické ponímanie sveta. Pri poznávaní javov života treba uplatňovať v prvom rade umeleckú tvorbu. Počvenníci sa pridržiavali idey národnej pôdy ako základu sociálneho a duchovného rozvoja Ruska.

Predstavitelia:

Dostojevskij, F. M.
Dostojevskij, M. M.
Grigoriev, A.
Strachov, N. N.